ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD – 2020/2021 (16.–18. 09. 2020)

Ve dnech 16. – 18. 9. 2020 se obě šesté třídy zúčastnily adaptačního kurzu v rekreačním středisku v Borušově u Svojanova.

Adaptační kurz pro naši školu připravilo SVČ Tramtáryje a jeho cílem bylo nejenom začlenění nových žáků do kolektivu, ale také posílení vzájemné komunikace a spolupráce mezi žáky, třídními učiteli a jejich asistenty. Kurz měl pomocí různých her a dalších aktivit přispět k uvědomování si hodnot a hranic nejen svých, ale i ostatních spolužáků. 

Žáci VI. A se svojí třídní učitelkou Helenou Pytlíkovou, pomocným třídním učitelem Pavlem Dokoupilem a paní asistentkou Libou Šafářovou si tyto tři dny společně se žáky VI. B a jejich třídní paní učitelkou Marcelou Slaninovou a jejich paní asistentkou Janou Kočvarovou báječně užili.

Zaměstnanci Domu dětí a mládeže – „Krťa a Pája“ pro všechny připravili úžasné hry a aktivity, do kterých se s chutí zapojili nejenom žáci, ale také učitelé a asistentky. Mezi nejoblíbenější hry patřily –  Evoluce, Banditi, Rumcajs, Lano, Pohádky, Slepá mapa, Pexeso, Scrabble, Ulička důvěry, Kdo má rád, Řeka (aktivita na utváření třídních pravidel).

Velké nadšení a ohlas vzbudilo také „Bubnování“ pod odpoledním sluníčkem. I oba večery strávené v krásné přírodě se vydařily. První večer si všichni jako druhou večeři opekli špekáčky. Druhý večer v naprosté tmě přetáčeli barevně svítící vrávory. Nádherné světlo dokreslila na obloze galaxie Mléčná dráha spolu s jasně viditelným souhvězdím Kasiopea.

Po celý adaptační kurz počasí přálo, až na poslední noc, kdy se výrazně ochladilo a v noci bylo všem zima. I přes tuto malou nepříjemnost se adaptační kurz vydařil a všichni na něj budou rádi vzpomínat a těšit se na další společně strávené akce.