Budoucí šesté třídy


V letošním roce máme v pátém ročníku dvě třídy s malým počtem žáků (15 + 16). Přestože počet žáků, kteří k nám přijdou ze škol, kde je pouze první stupeň, je letos nižší než je počet žáků, kteří odejdou na víceleté gymnázium, tak máme v plánu udržet tyto třídy i nadále. Budoucími třídními učiteli v těchto třídách budou Filip Pekník a Harald Čadílek a všichni se těší, že to bude skvělá jízda.