Seznámení s výsledky voleb členů Školské rady z řad rodičů

  • kandidáti:

Bayerová Libuše

Karpelesová Jana

Rounová Kateřina

Smolková Petra

  • vyvěšeno: 28. 2. 2022
  • hlasování elektronicky pomocí systému Edookit proběhlo do 14. 4. 2022
  • hlasovalo 211 ze 370 rodičů
  • počet získaných hlasů:

Bayerová Libuše 72 hlasů

Karpelesová Jana 165 hlasů

Rounová Kateřina 59 hlasů

Smolková Petra 72 hlasů

  • Vzhledem ke stejnému počtu hlasů u dvou kandidátek, se kandidátka MUDr. Libuše Bayerová své kandidatury vzdala.