Školní výlet III. a IV. třídy

Návštěva Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka a výšlap do Toulovcových maštalí.