1. A – výtvarná výchova venku

Dnešní výtvarná výchova venku. Děti sbíraly přírodniny a zkoušely techniku “frotáž”. 🎨🧑‍🎨