Školská rada

Školská rada

 

Školská rada

Členové Školské rady se pravidelně setkávají, aby projednali nejdůležitější záležitosti, které se týkají školy. Součástí jejich povinností je i schvalování důležitých dokumentů, jako je Školní řád nebo Pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání. Zpravidla v září bývá schvalována Výroční zpráva za uplynulý školní rok. V poslední době se členové Školské rady setkávali i po zápisu do prvních tříd, když bylo nutné vyhovět našemu Kriterijnímu řádu a vylosovat žáky, které přijmeme.

Školská rada je volena na tři roky. Je šesti členná, přičemž dva zástupce má zřizovatel, dva zástupce si volí pedagogové a dva zástupci jsou voleni z řad zákonných zástupců.

Aktuální složení Školské rady je následující:

Předseda Školské rady: Bc. Šárka Řehořová (zvolena za zřizovatele)

Členové: Petra Smolková (za rodiče), Mgr. Petra Judová a Mgr. Dita Gutová (oba za pedagogy) a Miluše Teplá (za zřizovatele).

 

V případě jakýchkoliv dotazů či informací se nebojte na kteréhokoliv z členů obrátit.