Školní družina

Školní družina

školní družina

Hlavní téma na školní rok 2021/2022

“JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, KOLIK JE KRÁSY NA SVĚTĚ”

 Podtémata:  

“Co pro mě znamená, když se řekne domov, rodina, přátele”

“Podzimní rej barev”

“Když vzduchem zakrouží pár vloček”

 “Jaro ťuká na vrátka”

“Hlásí se léto a prázdniny”

Plán je zaměřen na rodinu, přátelství, toleranci a respekt. Vzájemnou spolupráci a podporu kolektivu. Získávání a prohlubování si znalostí o svátcích, které slavíme, tradicích a zvycích. 

Aktuálně

 • Dne 27.9. bude provoz družiny omezen pouze pro přihlášené děti a to od 7:00 do 13:00. Družina bude pouze v jednom oddělení.
 • Vzhledem ke zvýšeným hygienickým nárokům v budově školy, vás žádáme, abyste nevstupovali do budovy školy, ale čekali na své děti ve vestibulu nebo venku před školou. Děkujeme vám za pochopení.
 • Plavání je nadále zrušeno.
 • Jakmile nastoupí dítě do ŠD, musí mít sebou vyplněný zápisní lístek (důležité jsou odchody dětí). Odchod dětí z ŠD po obědě ve 13:00 hod a poté až v 15:00 hod. Dítě odchází samo pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo s doprovodem zákonného zástupce.
 • Jednorázový příspěvek na hračky 250 Kč + školné na měsíc září 200,- do konce měsíce září – vybírá paní L. Kučerová.
 • Nově bude školné za ŠD PLACENO NA ÚČET ŠKOLY.
 • Jednorázově ve výši 2250 Kč, každé dítě obdrželo lístek s informacemi o výši poplatku – vzhledem k přeplatkům z loňského roku.
  Bližší informace vám poskytnou paní vychovatelky nebo paní ekonomka Martina Filová, tel.: 730 585 658.
 • Děti 3. a 4. tříd platí školné za školní družinu jednorázově tj. 2000 Kč + 250 Kč na hračky

Praktické informace pro rodiče

Během prvního týdne si do ŠD přinesu:

Upřesní paní vychovatelka v každém oddělení.

Změna: pitný režim bude zajišťován z vlastních lahví!

 • věci na převlečení v zatahovacím pytlíku – vše podepsané

 • papírové kapesníky (1x v krabičce a 1x v igelitovém obalu)

 • mýdlo tekuté

Prosíme rodiče, kteří mají možnost přinést papíry na kreslení (mohou být i z jedné strany popsané), omalovánky nebo jiný výtvarný materiál, aby byli tak hodní a pamatovali na nás.  Děkujeme

Vybírání poplatků – placení školného

Poplatek za ŠD je stanoven ředitelem školy na 200 Kč měsíc.
POPLATEK JE NOVĚ HRAZEN NA ÚČET ŠKOLY.
Děti 3. a 4. tříd platí školné za školní družinu jednorázově tj. 2000 Kč + 250 Kč na hračky
(vybírá paní ekonomka M. Filová) splatné do konce října.
 

 

Jídelna

Platby

Poslední dva dny v měsíci je obědy možné zakoupit od 7.00 hod do 14.00 hod v kanceláři školní jídelny. Platby za stravné lze provádět i z jakéhokoliv bankovního účtu.

Cena oběda je 28 Kč.

Cena čipu 100 Kč.

Telefon na vedoucí paní Ducháčkovou  730 598 782.

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Provoz družiny probíhá:

Celý týden před vyučováním od 6 do 8 hodin a po skončení vyučování pondělí až čtvrtek do 17:00 v pátek do 16:30

Do 16 hodin jsou žáci vždy ve svém oddělení poté se slučují v družině v přízemí.

Žáci jsou zařazeneni do čtyřech oddělení ŠD.

1. ODDĚLENÍ       1. třída Tereza Motálková
(přízemí) tel.: 737 574 219

2. ODDĚLENÍ       2. třída Bc. Radka Bočková
(1. patro)tel.: 603 197 192

3. ODDĚLENÍ       3. třída Lenak Kučerová
(přízemí) tel.: 730 585 659

4. ODDĚLENÍ       4. třída Tereza Veitová

(1. patro) tel.: 734 691 312

Ranní družina je provozována pouze v přízemních prostorách ŠD a dochází sem děti ze všech oddělení. 
Odpolední družina je zajišťována ve všech prostorách družiny (2 a 3 oddělení ŠD přízemí a 1 a 4 ŠD 1. patro).

 

Pravidelné plavání zrušeno

 • Plavání bude probíhat jednou za 14 dní v pátek od 13 do 14:30 hod. Začínáme chodit 18.9.2020. Návrat do školy je v 15 hodin.
 • Odchod ze školy : 12:45 hod.
 • Žáky, kteří nejdou plavat je lepší, když si zákonný zástupce vyzvedne po vyučování nabo nejpozději do 12:45.
 • Poplatek za plavání je 50 Kč (vybírá vychovatelka každého oddělení v den plavání).
 • S sebou do batůžku :  plavky, ručník, malou svačinu + pití nebo menší finanční obnos.
  (popřípadě mýdlo, hřeben, kapesníky, plavecké brýle a čepici)

Provoz a vnitřní režim školní družiny

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků dle školního vzdělávacího programu pro ŠD formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.
Družina vykonává svoji činnost ve dnech školního vyučování a je určena pro žáky prvního stupně ZŠ.

Přičemž kritéria přijetí jsou:
1. přednostně mladší děti – 1. a 2. třída (i nezaměstnaných matek)
2. starší děti – 3. a 4. třída (přednostně dojíždějící, sourozenci v nižším ročníku, neúplné rodiny)

V době ředitelského volna je činnost družiny omezena pouze od 7:00 do 13:00 a to minimálně pro 5 dětí.

 

Zařazování, přihlašování (odhlašování) žáka z ŠD

 • Žáka do ŠD přihlašuje zákonný zástupce na základě písemné přihlášky  (ZÁPISNÍ LÍSTEK)  s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.
 • O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Všichni žáci zapsaní do ŠD jsou evidovaní v Přehledu výchovně vzdělávací práce (třídní kniha ŠD), který vede vychovatelka každého oddělení.
 • Trvale odhlásit žáka ze školní družiny musí písemnou formou jeho zákonný zástupce u své paní vychovatelky.

Předem známou nepřítomnost žáka v ŠD, odchylky docházky nebo pokud má žák odejít s jinou osobou, než je obvyklé a uvedené na Zápisním lístku sdělí rodiče družině písemně.
Na písemné omluvence bude uvedeno datum, doba odchodu a podpis rodičů.

 • O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD.
  Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.