Školní družina

Školní družina

školní družina

Hlavní téma na školní rok 2023/2024

„JAK PLYNE ČAS“

 Podtémata:  

„Podzimní proměny“
„Ledové království“
„Jarní zvyky“
„Chystáme se na prázdniny“

Téma je zaměřeno na koloběh světa, života a jeho chápání a vidění dětskýma očima.

Aktuálně

Družina je otevřena od 5.9. 2023  – děti musí přinést vyplněný zápisní lístek hned první den nástupu.
 

Praktické informace pro rodiče

Během prvního týdne si do ŠD přinesu:

Upřesní paní vychovatelka v každém oddělení.

Změna: pitný režim bude zajišťován z vlastních lahví!

  • věci na převlečení v zatahovacím pytlíku – vše podepsané

  • papírové kapesníky (1x v krabičce a 1x v igelitovém obalu)

  • mýdlo tekuté

Prosíme rodiče, kteří mají možnost přinést papíry na kreslení (mohou být i z jedné strany popsané), omalovánky nebo jiný výtvarný materiál, aby byli tak hodní a pamatovali na nás.  Děkujeme

Vybírání poplatků – placení školného

Poplatek za školní družinu se platí jednorázově na účet školy do 30.10.2023.
Částka je 2250 Kč
Číslo účtu 1283352309/0800
Variabilní symbol : 2023
Poznámka: Jméno dítěte a třída
V případě dotazů se obracejte na paní ekonomku Martinu Filovou

 

Jídelna

Platby

Poslední dva dny v měsíci je obědy možné zakoupit od 7.00 hod do 14.00 hod v kanceláři školní jídelny. Platby za stravné lze provádět i z jakéhokoliv bankovního účtu.

 

Cena čipu 100 Kč.

Telefon na vedoucí paní Ducháčkovou  730 598 782.

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Provoz družiny probíhá:

Celý týden před vyučováním od 6 do 8 hodin a po skončení vyučování pondělí až čtvrtek do 17:00 v pátek do 16:30

Do 15:30 hodin jsou žáci vždy ve svém oddělení poté se slučují v družině v přízemí, zvonit ŠD Kučerová.

Od 13:30 do 15:00 hodin probíhá rozmanitá zájmová činnost, snažíme se podle povětrnostních podmínek zařaźovat pobyt venku, v přírodě na hřišti…

Žáci jsou zařazeneni do čtyřech oddělení ŠD.

1. ODDĚLENÍ       1.A + 4. třída  Andrea Lopourová, 

(1.patro)  tel.:  603 197 192

2. ODDĚLENÍ      1.B + 4. třída Tereza Motálková

(přízemí) tel.:   737 574 219

3. ODDĚLENÍ      2. třída Lenka Kučerová 

(přízemí) tel.:  730 585 659

4. ODDĚLENÍ   3.  + 5. třída Tereza Veitová

(1. patro) tel.:  734 691 312

Ranní družina je provozována pouze v přízemních prostorách ŠD a dochází sem děti ze všech oddělení. 
Děti ze všech oddělení jsou od 15:30 hodin pouze v dolní družině u paní vychovatelky Lenky Kučerové. 

 

 

Provoz a vnitřní režim školní družiny

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků dle školního vzdělávacího programu pro ŠD formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.
Družina vykonává svoji činnost ve dnech školního vyučování a je určena pro žáky prvního stupně ZŠ.

Přičemž kritéria přijetí jsou:
1. přednostně mladší děti – 1. a 2. třída (i nezaměstnaných matek)
2. starší děti – 3. a 4. třída (přednostně dojíždějící, sourozenci v nižším ročníku, neúplné rodiny)

V době ředitelského volna je činnost družiny omezena pouze od 7:00 do 13:00 a to minimálně pro 5 dětí.

 

Zařazování, přihlašování (odhlašování) žáka z ŠD

  • Žáka do ŠD přihlašuje zákonný zástupce na základě písemné přihlášky  (ZÁPISNÍ LÍSTEK)  s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.
  • O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Všichni žáci zapsaní do ŠD jsou evidovaní v Přehledu výchovně vzdělávací práce (třídní kniha ŠD), který vede vychovatelka každého oddělení.
  • Trvale odhlásit žáka ze školní družiny musí písemnou formou jeho zákonný zástupce u své paní vychovatelky.

Předem známou nepřítomnost žáka v ŠD, odchylky docházky nebo pokud má žák odejít s jinou osobou, než je obvyklé a uvedené na Zápisním lístku sdělí rodiče družině písemně.
Na písemné omluvence bude uvedeno datum, doba odchodu a podpis rodičů.

  • O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD.
    Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.