Kontakt

Kontakt

Základní údaje

Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27

Základní škola Svitavy
T. G. Masaryka 27
568 02 Svitavy

  zřizovatel: Město Svitavy, T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
  právní forma: příspěvková organizace
  škola sdružuje: základní škola, školní družina
  IČO: 49328255
  identifikátor: 600100685
  ID datové schránky: jkrmswf

  Telefony

  ředitel:731 463 782 (J. Sehnal)
  zástupkyně ředitele:730 585 657 (P. Judová)
  sborovna:734 516 082
  výchovný poradce:734 516 082 (konzultace kdykoliv po předchozí domluvě)
  ekonomka školy:730 585 658 (M. Filová)
  školní družina:2. NP – T. Veitová 734 691 312
  2. NP – R. Bočková 603 197 192
  1. NP – T. Motálková 737 574 219
  1. NP – L. Kučerová 730 585 659
  školní jídelna:730 598 782 (L. Ducháčková)

  E-maily

  ředitel:jiri.sehnal@tgm-svitavy.cz
  zástupce ředitele:petra.judova@tgm-svitavy.cz
  ekonomka školy:ekonomka@tgm-svitavy.cz
  metodik prevence:vendula.brabcova@tgm-svitavy.cz
  výchovný poradce:vlasta.koskova@tgm-svitavy.cz

  E-maily zaměstnanců

  Jménoe-mailová adresa
  Mgr. Báčová Radkaradka.bacova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Bednárová Agátaagata.bednarova@tgm-svitavy.cz
  Bc. Bočková Radkaradka.bockova@tgm-svitavy.cz
  Bc.Brabcová Vendulavendula.brabcova@tgm-svitavy.cz
  Čadílek Haraldharald.cadilek@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Dvořáková Marcelamarcela.dvorakova@tgm-svitavy.cz
  Hanzlová Adélaadela.hanzlova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Hendrychová Boženabozena.hendrychova@tgm-svitavy.cz
  Hörlová Pavlínapavlina.horlova@tgm-svitavy.cz
  Hochová Mariemarie.hochova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Jiskrová Vendulavendula.jiskrova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Judová Petrapetra.judova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Karpelesová Janajana.karpelesova@tgm-svitavy.cz
  PaedDr. Holická Kosková Vlastavlasta.koskova@tgm-svitavy.cz
  Mgr.Křížová Renatarenata.krizova@tgm-svitavy.cz
  Kučerová Lenkalenka.kucerova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Kučerová Radkaradka.kucerova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Kynclová Lucielucie.kynclova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Lidmila Josefjosef.lidmila@tgm-svitavy.cz
  Lopourová Andreaandea.lopourova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Luňáčková Michaela, DiS. michaela.lunackova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Maděrová Jana jana.maderova@tgm-svitavy.cz
  Motálková Tereza tereza.motalkova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Peknik Filip filip.peknik@tgm-svitavy.cz
  Pernicová Zeňka zdenka.pernicova@tgm-svitavy.cz
  Ing. Pytlíková Helena helena.pytlikova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Rybinová Kamila kamila.rybinova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Sehnal Jiří, DiS. jiri.sehnal@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Skalická Jitka jitka.skalicka@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Slezáková Jana jana.slezakova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Slaninová Marcela marcela.slaninova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Svojanovský Miroslav miroslav.svojanovsky@tgm-svitavy.cz
  Šafářová Libuše libuse.safarova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Šedá Ivona ivona.seda@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Šlesingerová Adéla adela.slesingerova@tgm-svitavy.cz
  Tesárková Zdeňka zdenka.tesarkova@tgm-svitavy.cz
  Válková Miroslava  miroslava.valkova@tgm-svitavy.cz
  Veitová Tereza, DiS. tereza.veitova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Vystrčilová Romana romana.vystrcilova@tgm-svitavy.cz
  Mgr. Navrátilová Lucie lucie.navratilova@tgm-svitavy.cz

  GDPR

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Iva Kumhálová T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy iva.kumhalova@svitavy.cz tel: 461 550 308, mobil: 730 183 898