Dokumenty

Dokumenty

Žádosti

Potřebujete-li uvolnit žáka z výuky na tři dny nebo více, pak vyplňujete tuto žádost a adresujete ji skrze svého třídního učitele řediteli školy.

Žádost o uvolnění z výuky (pdf, vyplnění rukou)

Žádost o uvolnění z výuky (docx, vyplnění na PC)

Máte-li žáka, který absolvoval 9 let školní docházky a není ještě v 9. ročníku. Pokud máte zájem, aby tento ročník mohl absolvovat, pak podejte tuto žádost:

Žádost o pokračování v základním vzdělávání (pdf, vyplnění rukou)

Žádost o pokračování v základním vzdělávání (docx, vyplnění na PC)

Máte-li budoucího prvňáčka, pak je pro Vás tato žádost. Většina žadatelů ji vyplní až při zápisu. V případě, že potřebujete realizovat zápis mimo běžný termín, pak kontaktujte vedení školy a použijte tuto žádost.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pdf, vyplnění rukou)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (docx, vyplnění na PC)

Chodíte-li do jiné školy a chcete k nám přestoupit (např. do 6. ročníku, protože vaše škola má jen první stupeň) pak využijte tuto žádost:

Žádost o přestup (pdf, vyplnění rukou)

Chcete-li požádat o Individuální vzdělávací plán na základě doporučení z poradny, kontaktujte nejdříve třídního učitele nebo speciálního pedagoga.

Žádost o IVP (pdf, vyplnění rukou)

Různé

Plány

Jde o dokumenty vytvořené za účelem lepší informovanosti o škole. Každý plán představuje konkrétní aktivity, které jsou v daném kalendářním roce nejvýznamnější z hlediska rozvoje. Každý Plán je po skončení kalendářního vyhodnocován. Číslo Plánu odkazuje na rok, pro který vznikal (13 = 2013, 21 = 2021). Dokumenty jsou součástí akčního plánu rozvoje Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27. Priority odpovídají koncepčnímu záměru rozvoje školy pro léta 2018 – 2024, respektive 2012 – 2018 v případě starších dokumentů.