Náš tým

Náš tým

jirisehnal

Mgr. Jiří Sehnal, DiS.

ředitel školy

aprobace: tělesná výchova – zeměpis – občanská výchova

 

petra fotka čb

Mgr. Petra Judová

zástupkyně ředitele

aprobace: matematika – chemie

 

1. stupeň

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr. Michaela Luňáčková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka II. třídy
Zdena Tesárková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka III. třídy
Mgr. Adéla Šlesingerová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka IV. třídy
Mgr. Jana Slezáková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka V.A třídy
Mgr. Josef Lidmila učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitel V. B třídy
Mgr. Agáta Bednárová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka I. třídy

Školní poradenské pracoviště

Jméno a příjmení Funkce
PaedDr. Vlasta Holická Kosková vedoucí ŠPP
Mgr. Ivona Šedá speciální pedagog
Mgr. Marcela Slaninová speciální pedagog
Bc. Vendula Brabcová školní metodik prevence
Taťána Gáliková asistentka
Adéla Hanzlová asistentka
 Marie Hochová asistentka
Bc. Jana Kočvarová asistentka
Andrea Lopourová asistentka
Mgr. Olga Panová asistentka
Zdeňka Pernicová asistentka
Libuše Šafářová asistentka
Miroslava Válková asistentka
Tereza Veitová DiS. asistentka
Anděla  Buchtová asistentka

 

Školní družina

Tereza Motálková
Lenka Kučerová – vedoucí vychovatelka ŠD
Bc. Radka Bočková
Tereza Veitová DiS.

 

Ostatní zaměstnanci – hospodářská oblast

Jméno a příjmení Funkce
Martina Filová ekonomka školy
Bc. Rostislav Hertl školník
Eva Majorová uklízečka
Martina Jiráňová uklízečka
Ivana Havlíková uklízečka
Drahomíra Stloukalová uklízečka
Jaroslava Tesařová

uklízečka

Petr Klein

správce sítě

 

ZDE můžete najít “Náš tým” ve formátu mp3. 
Přejeme vám příjemný poslech…

2. stupeň

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
PaedDr. Vlasta Holická Kosková český jazyk – hudební výchova třídní učitelka VI. A třídy, vých. poradce
Mgr. Jaroslav Švihel matematika třídní učitel VI. B třídy
Ing. Helena Pytlíková anglický jazyk – chemie třídní učitelka VII. A třídy
Mgr. Marcela Slaninová výtvarná výchova – speciální pedagogika třídní učitelka VII. B třídy
Pavlína Hörlová anglický jazyk třídní učitelka VIII. A třídy
Mgr. Jitka Skalická český jazyk – rodinná výchova třídní učitelka VIII. B třídy
Mgr. Božena Hendrychová tělesná výchova – speciální pedagogika třídní učitelka IX. třídy
Mgr. Radka Báčová biologie – zeměpis  
Harald Čadílek anglický jazyk  
Ing. Pavel Dokoupil chemie  
Mgr. Marcela Dvořáková fyzika – výpočetní a technická výchova  
Mgr. Jana Karpelesová německý jazyk – ruský jazyk  
Mgr. Radka Kučerová anglický jazyk – německý jazyk – hudební výchova  
Mgr. Jana Maděrová  německý jazyk – anglický jazyk – dějepis  
Mgr.  Filip Pekník tělesná výchova  
Mgr. Kamila Rybinová speciální pedagogika  
Mgr. Miroslav Svojanovský tělesná výchova – hudební výchova  
Mgr. Romana Vystrčilová český jazyk – německý jazyk