Náš tým

Náš tým

jirisehnal

Mgr. Jiří Sehnal, DiS.

ředitel školy

aprobace: tělesná výchova – zeměpis – občanská výchova

 

petra fotka čb

Mgr. Petra Judová

zástupkyně ředitele

aprobace: matematika – chemie

 

1. stupeň

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr. Jana Slezáková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka I. třídy
Mgr. Agáta Bednárová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka II. třídy
Mgr. Josef Lidmila učitelství pro 1. stupeň ZŠ učitel 
Mgr. Michaela Luňáčková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka III. třídy
Zdena Tesárková / Mgr. Petra Šimáková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka IV. třídy
Mgr. Adéla Hanzlová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka V. třídy

Školní poradenské pracoviště

Jméno a příjmení Funkce
PaedDr. Vlasta Holická Kosková vedoucí ŠPP
Mgr. Ivona Šedá speciální pedagog
Mgr. Marcela Slaninová speciální pedagog
Mgr. Jaroslava Herbrichová speciální pedagog
Bc. Vendula Brabcová školní metodik prevence
Taťána Gáliková asistentka
 Marie Hochová asistentka
Bc. Jana Kočvarová asistentka
Andrea Lopourová asistentka
Dis. Magdaléna Novotná asistentka
Zdeňka Pernicová asistentka
Libuše Šafářová asistentka
Miroslava Válková asistentka
Tereza Veitová DiS. asistentka
Anděla  Buchtová asistentka

 

Školní družina

Tereza Motálková
Lenka Kučerová – vedoucí vychovatelka ŠD
Bc. Radka Bočková
Tereza Veitová DiS.

 

Ostatní zaměstnanci – hospodářská oblast

Jméno a příjmení Funkce
Martina Filová ekonomka školy
Ing. Lenka Šmídová ekonomka školy
Bc. Rostislav Hertl školník
Eva Majorová uklízečka
Ivana Havlíková uklízečka
Drahomíra Stloukalová uklízečka
Jaroslava Tesařová

uklízečka

Petr Klein

správce sítě

 

ZDE můžete najít „Náš tým“ ve formátu mp3. 
Přejeme vám příjemný poslech…

2. stupeň

 

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr.  Filip Pekník tělesná výchova třídní učitel VI.A třídy
Harald Čadílek anglický jazyk třídní učitel VI.B třídy
PaedDr. Vlasta Holická Kosková český jazyk – hudební výchova třídní učitelka VII. A třídy, vých. poradce
Mgr. Jaroslav Švihel matematika třídní učitel VII. B třídy
Ing. Helena Pytlíková anglický jazyk – chemie třídní učitelka VIII. A třídy
Mgr. Marcela Slaninová výtvarná výchova – speciální pedagogika třídní učitelka VIII. B třídy
Pavlína Hörlová anglický jazyk třídní učitelka IX. A třídy
Mgr. Jitka Skalická český jazyk – rodinná výchova třídní učitelka IX. B třídy
Mgr. Radka Báčová biologie – zeměpis  
Ing. Pavel Dokoupil chemie  
Mgr. Marcela Dvořáková fyzika – výpočetní a technická výchova  
Ing. Dita Gutová chemie  
Mgr. Božena Hendrychová tělesná výchova – speciální pedagogika  
Mgr. Jana Karpelesová německý jazyk – ruský jazyk  
Mgr. Radka Kučerová anglický jazyk – německý jazyk – hudební výchova  
Mgr. Jana Maděrová  německý jazyk – anglický jazyk – dějepis  
Mgr. Kamila Rybinová speciální pedagogika  
Mgr. Miroslav Svojanovský tělesná výchova – hudební výchova – anglický jazyk – informatika  
Mgr. Romana Bolhajová český jazyk – německý jazyk