Feuersteinovo instrumentální obohacování

Metoda instrumentálního uvědomování

Vzděláváme v Metodě instrumentálního uvědomování, která akceleruje naše myšlení, zvyšuje efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce.

Metoda MIU vychází z Feuersteinova instrumentálního obohacování, rozšířeného Evou Váňovou o stěžejní parametry nehodnocení a uvědomění vzorců, ve kterých fungujeme. Eva Váňová a Ondřej Věnek Vysopal jsou autory nově upravených materiálů, s nimiž se v MIU pracuje.

Práce s metodou vede k reflektování našeho myšlení, tvoření strategií pro řešení úkolů, změnám zaběhnutých vzorců a rozvoji vnitřní motivace. Vedle rozvoje kognitivních funkcí věnujeme pozornost vzájemnému vlivu kognice a emocí. Důležitým prvkem je nehodnocení. V atmosféře, ve které se rozpouštějí obavy, neklid, stres, umožňujeme školní, sociální a osobnostní růst.

Přístup se opírá o ucelený, strukturovaný a roky praxe prověřený koncept, který lze použít jako nástroj pro nápravné i intervenční postupy a plány. Metoda se úspěšně využívá nejen pro zmírňování deficitů v učení u dětí, ale i pro rozvoj nadaných dětí a při práci s dalšími cílovými skupinami nezávisle na věku klienta.

Metoda MIU má široké využití ve výchovně vzdělávacím procesu – praktické využití postupů dle MIU v rámci školní výuky, školské či poradenské psychologie i v dalších odvětvích práce s dětmi.


U nás na škole s ním systematicky pracujeme a podporujeme naše žáky od první třídy.

Instrumentální uvědomování obsahuje ucelený systém pracovních listů (instrumentů), které rozvinou řešitelovy kognitivní funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setkává. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.