7. A – výlet do CHKO Macocha

Ve dnech 26. a 27. května naše třída 7. A vyrazila na výlet do CHKO Macocha. 

Ráno jsme vyjeli vlakem do Blanska, odkud nás autobus odvezl do Vilémovic. Z Vilémovic jsme šli pěšky na chatu (v autobusu jsme však zapomněli tašku s balony).  Po cestě na chatu jsme si zpívali. Protože bylo krásné počasí, tak jsme měli všichni dobrou náladu. 

Na chatě jsme si odložili věci a s průvodcem Robertem se vydali na krásnou procházku po okolí. Dozvěděli jsme se nové informace, navštívili Dům přírody, dali si jídlo na posilněnou a pomalu se vraceli zpátky. Dokonce jsme se svezli i lanovkou. 

Hned co jsme došli na chatu, jsme se ubytovali do pokojů, měli večeři a dále jsme šli na velké parkoviště, kde jsme opět zpívali, hráli fotbal a další věci.  Později večer jsme šli už jen na krátkou procházku, po které následovala stezka odvahy. Po návratu na chatu jsme se už jen umyli, ulehli do pokojů a těšili se na ráno. Ráno jsme měli snídani, zabalili jsme si, šli se podívat do obchodů se suvenýry a vydali se zase na cestu. Nejdříve jsme se podívali na větrný mlýn, a poté jsme se vydali k jeskyni Balcarka (zhruba polovina třídy to vzala zkratkou přes ohradu s ovcemi, které nás celkem prohnaly). Dále jsme prošli jeskyní a vraceli se domů. Opět jsme si výlet moc užili a těšíme se na další.

Za 7. A Anna Haladová