Adaptační kurz 2021

Ve dnech 13. září až 15. září 2021 se žáci šestých tříd společně se svými třídními učiteli a asistentkami pedagoga zúčastnili adaptačního kurzu, jehož cílem bylo posílit dobré vztahy v nově vznikajícím třídním kolektivu. Na Svojanově poblíž Borušova hráli spoustu her, taky trochu bubnovali, opékali buřty a hlavně navazovali nová přátelství a poznávali se zase trošku z jiné stránky. Prohloubily se i vzájemné vztahy mezi žáky a jejich novými třídními učiteli. Díky perfektně připraveným pracovnicím  Tramtáryje – Pavlínce a Lence (přezdívané Krťa) – vše proběhlo na jedničku s hvězdičkou. Navíc počasí skutečně přálo, a tak byl naplněn záměr všech těch, kteří se na průběhu kurzu podíleli, stmelit děti dohromady, dokázat jim, že každý v jejich třídě v něčem vyniká a v něčem je lepší než ti ostatní.