Adaptační kurz 6. třídy

Ve dnech 12. 9. – 14. 9. 2022 se naše třídy 6. A a 6. B zúčastnily Adaptačního kurzu v Borušově u Svojanova. I přes občasnou nepřízeň počasí a zmrzlé končetiny jsme si kurz velmi užili. Velké díky patří týmu SVČ Tramtáryje, který pro nás program připravil. Prošli jsme si stmelovacími hrami, soutěžemi, nočním golfem, bojovkou, bubnováním a samozřejmě byl i táborák. Nechyběla také výborná strava a dobrá nálada. Z adaptačního kurzu jsme odjeli spokojení, stmelení a minimálně o 2 kila těžší.

Tým 6.A + 6.B