Adaptační kurz VI. třídy

Netradičně začal školní rok pro šesťáky, neboť v pondělí 4. 9. místo do školních lavic usedli do autobusu a vydali se na adaptační kurz do Svojanova u Borušova. Zde žáci strávili 3 dny plné her, zábavy a posílili dobré vztahy ve třídním kolektivu. Na průběhu kurzu se podílely i pracovnice Tramtáryje Svitavy, za což jim patří velký dík.