Aktuální hygienická opatření

Stává se to již rutinou, ale přesto je důležité o tom informovat. V září

budou naši žáci ve třech vlnách (1., 6. a 9. 9. 2021) testováni. Ve třídách budou

moci „fungovat“ bez roušky či respirátoru. Ve společných prostorách

a při čekání na jídlo v jídelně bude třeba roušky používat. Sportovat

a zpívat bude možné pro všechny otestované. V případě, že rodiče

budou požadovat, aby jejich dítě testováno nebylo, pak budou muset

mít ve škole roušku stále nasazenou a zároveň budou mít omezení

sportování ve vnitřních prostorách a na zpěv.

Předpokládáme, že tato opatření budou platit do chvíle, než se úvodní

testovací vlny vyhodnotí. Jaká opatření budou následovat zatím nevíme,

ale budeme Vás o nich neprodleně informovat.

Zároveň bych chtěl požádat o respektování omezení pohybu po škole. Konkrétně žádáme dospělé osoby, aby nevstupovaly do školy. Z důvodů epidemiologické situace je pohyb cizích osob ve škole omezen (na základě doporučení z MŠMT). Pokud do školy i přesto budete potřebovat vstoupit, informujte některého z pedagogů nebo komunikujte s vedením školy. Děkujeme.