Aktuální situace naší školy…

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

v tomto týdnu byli posláni do karantény žáci hned devíti ze třinácti našich tříd. A to je teprve pátek dopoledne. Píši Vám proto, aby všichni věděli, že aktuální situace u nás ve škole je organizačně a technicky pro všechny strany (žáci, rodiče, učitelé) velmi složitá. Na druhou stranu, máme sice mnoho žáků v karanténě, ale pozitivních případů jsou v podstatě jednotky. A to díky tomu, že někteří z vás jste velmi pečliví rodiče a testujete své děti, např. když jdete na návštěvu k prarodičům, když chcete jít do divadla, nebo když chcete vědět, zda vaše dítě, které se na hřišti či v kroužku setkává s dalšími žáky jiných škol, zda není náhodou také pozitivní. Díky Vám se nemoc po škole šíří mnohem pomaleji.

Děkuji také rodičům, kteří nám promptně hlásí, že mají za sebou testování s pozitivním výsledkem. Nám to umožňuje připravit pro hygienu vše potřebné tak, aby nevznikaly další prostoje. Pracovníci KHS většinou volají s půldenním až jednodenním odstupem, protože množství případů v našem okrese je aktuálně vysoké. V neposlední řadě děkuji rodičům, kteří u svých dětí dodržují karanténu. Vím, že to by přeci mělo být samozřejmostí, ale bohužel, není tomu tak vždy.

Příští týden bude přepůlený svátkem (17. listopad). Výuka bude též rozdělená, protože někteří žáci budou moci být ve škole a někteří budou na distanční výuce. A to i v rámci tříd či skupin. Víme, že to nebude lehké pro žádnou ze stran, ale mohu Vám slíbit, že budeme dělat vše proto, aby naše pedagogické působení bylo co nejvíce užitečné.

Hledám pro závěr mého dopisu něco kladného. Vidím naději v pravidelném testování žáků (schválené vládou od 22. listopadu). Vidím vysokou míru sounáležitosti ve společnosti. A vidím, že táhneme za jeden provaz – společně nám jde o děti a jejich vzdělávání.

Příjemné dny a mnoho energie přeje Jiří Sehnal a tým pedagogů ze ZŠ TGM ve Svitavách.