Cihelna

Druhá a třetí třída na vycházce a opékání špekáčků.