Den učitelů

Dne 28. 3., na Den učitelů, se školní žákovský parlament rozhodl poděkovat našemu učitelskému sboru za podporu, kterou nám žákům poskytuje, a za nervy, které s námi má. Upekli jsme každému učiteli, vychovatelce, asistence muffin a nezapomněli jsme ani na pana školníka, paní ekonomku a paní uklízečky. Muffin byl bez čokolády z bílého jogurtu, aby si zachovali pevné zdraví. Celkově se akce povedla a původní myšlenku poděkovat učitelům jsme snad splnili.

Za žákovský parlament napsala Sehnalová.