DEN VĚDY NA MYŠÁRNĚ

V úterý 15. září 2020 proběhl v prostorách školy Den vědy, který byl původně plánován na 11. března 2020 a neuskutečnil se díky  nouzovému stavu. Naším cílem bylo  zvýšit zájem o vědu jako takovou a motivovat žáky k hlubšímu studiu přírodovědných předmětů. 

Celá výuka v tento den byla zaměřena na matematiku, fyziku, chemii, přírodopis a zeměpis. Žáci 5. – 8. ročníku v průběhu vyučovacích hodin postupně navštívili učebny, ve kterých se hravým způsobem seznamovali s nejrůznějšími vědeckými obory. V matematice si zahráli únikovou hru. Ve fyzice poznávali kouzla a čáry v běžném životě. V přírodopisu se pobavili u chytrého kvízu. V zeměpisu pracovali s GPSkami. V chemii pozorovali zajímavé pokusy. 

Naše pozvání přijali i odborníci s EDUbusem, kteří žákům představili pojízdnou laboratoř. Žáci 7.-8. ročníku a zájemci z 9. ročníku si vyzkoušeli zajímavé pokusy a bylo pro ně připraveno nejedno vědecké překvapení. V odpoledním bloku mohli s pozvanými odborníky vědecky diskutovat i naši učitelé.

Celou akci si žáci i učitelé velmi užili. Cíl se nám podařilo naplnit, mnozí žáci podlehli kouzlu vědy a v budoucnu se jí chtějí  hlouběji věnovat.

A tak věříme, že takových akcí bude ještě více, neboť podporují zájem dětí o oblasti, na které se někdy trochu zapomíná.

Za předmětovou komisi přírodovědných předmětů

Lucie Ziembová