DOBRO 21 aneb Tomu byste nevěřili, co se děje ve škole, když je distanční výuka

Rok 2021 se kvůli pandemii nesmazatelně zapíše do našich životů. V pomyslné kronice naší školy bude u tohoto roku odkaz na projekt, který svou kladnou energií přesáhnul hranice školy.
V lednu jsme přemýšleli, jak našim žákům pomoci nalézt smysl bytí v době, kdy na ně čekají jen školní a domácí povinnosti, ale svět je pro ně zavřený a budoucnost nepředvídatelná.
Vyšli jsme z tradice podpory dobročinných projektů a vymysleli DOBRO 21. Speciální pedagožka Kamila Rybinová, za podpory vedení školy, inspirovala třídní kolektivy k vytváření smysluplných darů pro svitavské Senior centrum.
Díky tipům od pana Pivoňky, zaměstnance centra, se podařilo zacílit na vyrábění dřevěných her (např. tripexesa, gumičkové hry na rozvoj motoriky či skládání zenových kamenů), vymýšlení rébusů a vytváření originálních omalovánek. Vlna tvůrčí nálady se přelila mezi pedagogy školy a vytvořila synergii, ze které vzniklo tolik výrobků, že jsme je ani unést nemohli.
Kromě úžasných her zmíním i dvě aktivity, které svou organizační náročností předčily běžnou dobrovolnickou činnost, kterou ve škole děláme. Paní učitelky českého jazyka vytvořily pisatelskou výzvu pro žáky 5. až 9. třídy. Všechny povídky měly společnou úvodní větu – vlastně její část, která se pak stala názvem povídkové knížky z prostředí naší školy. Jmenuje se „Tomu byste nevěřili, co se děje ve škole, když…“. Vznikl tak soubor jednadvaceti povídek, které vesele odráží fantazijní svět našich žáků. Druhou aktivitou je audiokniha Svitavských pověstí. Příběhy z knihy paní Drahomíry Šustrové namluvili pro seniory pedagogové školy. Audiokniha se natolik povedla, že bychom ji rádi nabídli k volnému stažení pro ostatní svitavské seniory. Nyní jednáme s informačním centrem, jak by šlo výsledek využít ve prospěch ostatních svitavských občanů.
V úterý 18. května byly výrobky symbolicky předány. Na fotografiích níže můžete zkusit pocítit kousek milé atmosféry, která v Senior centru panovala. Za naši školu se této „výpravy“ účastnili i Matyáš a Hubert z 5. ročníku, kterým se podařilo dotáhnout do cíle náročný úkol výroby hry Člověče, nezlob se. Za vedení školy mohu prozradit, že se těším, až i další naši žáci budou moci v Senior centru navštívit „babičky a dědečky“, pro které vyráběli, psali a kreslili. Na začátku článku jsem zmínil, že se rok 2021 nesmazatelně zapisuje do našich životů. Těší mne, že některé zápisy jistě budou vyvolávat vnitřní úsměvy a dobrý pocit na duši teď i v budoucnu.