Druhé divadelní představení

Dne 30. listopadu se uskutečnilo druhé divadelní představení v Městském divadle v Pardubicích. Tentokráte šlo o divadelní hru pro náročnější diváky, neboť herci pardubického divadla nastudovali drama bratří Mrštíků Maryša. Sice divadlo bylo pojato moderním způsobem, což se projevilo zejména v dialozích hlavních postav a v kostýmové úpravě, ale tragický příběh  vesnické dívky ze 2. pol. 19. století mnohým připadal neskutečný.  I tak se divadlo líbilo a muselo zasáhnout každou citlivější povahu.