Filmový večer

V květnu proběhne u nás ve škole Filmový večer. Speciální komentovaná projekce je určena, vzhledem k probíraným tématům v dějepise a občanské výchově, výhradně pro deváťáky. Do budoucna plánujeme i „filmové zákusky“ určené všem věkovým kategoriím žákům. Filmové večery bereme jako další možnost (po spaní ve škole, výletech, exkurzích a třídnických hodinách) podpory vztahů mezi žáky na úrovni třídy, ročníku či celé školy.