Halloweenský den

Dne 26. října se na Myšárně konal Halloweenský den, parlament školy připravil pro první a druhou třídu 5 únikových her a celoškolní soutěž o nejlepší převlek. Příprava halloweenského dne zabrala celkem dost úsilí, tudíž doufáme, že se všem moc líbil. Po skončení únikových her probíhalo vyhlášení prvních tří míst o nejlepší převlek na škole. Na prvním místě se umístila Eliška Vyskočilová, na druhém Natálie Brabcová a na třetím Rozárka Bulvová. Všem žákům školy, kteří přišli v kostýmu, děkujeme za aktivní zapojení se do soutěže.
Váš Školní žákovský parlament.

Napsal Martin Smékal a Filip Jansa.