Hodnotící kritéria pro tělesnou výchovu pro 2. stupeň

Do výsledné známky na vysvědčení se započítává:

  • známka z výkonu (viz tabulka)
  • vztah žáka k činnostem a zájem o ně
  • tělesná zdatnost 
  • péče o vlastní zdraví