Hrou proti AIDS

Již tradičně pro žáky základních škol připravují studenti svitavské zdravotnické školy program zaměřený jako prevenci proti nemoci AIDS.

Žáci si odnesli mnoho nových informací. Připravena pro ně byla jednotlivá stanoviště s různými úkoly a zaměřením. Vítané bylo to, že s dětmi pracovali přímo studenti, což působilo přirozeněji a důvěryhodněji než práce s dospělými. 

Pro některé bylo toto téma novinkou, pro jiné zajímavým doplněním toho, co již znají. Podstatné ale je, že jistě povede k větší zodpovědnosti v chování každého z nich. Za připravenou akci moc děkujeme.

Žáci 9. A, 9. B