Informace k bezpečnosti školy

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy,

dovolte mi, abych Vás informoval, že v důsledku nešťastných událostí na filozofické fakultě v Praze v závěru minulého roku hledáme, jak vytvořit ze školy místo, které bude ještě bezpečnější než v současnosti. Na úrovni interní pracovní skupiny jsme se sešli, pojmenovali jsme potenciální rizika a navrhli jsme možné úpravy. Na celoškolní poradě všech zaměstnanců jsme se společně dohodli na několika opatřeních, která budou postupně zaváděna do běžné praxe naší školy.

Dvě z těchto opatření budou i omezeními pro Vás. Chceme ve škole omezit pohyb dospělých osob (vyjma zaměstnanců školy). Zároveň tím nechceme upřít Vaše právo na informování o prospěchu a chování. Chci Vás tedy požádat, abyste v případě, že potřebujete vstoupit do školy za účelem konzultace, měli tuto schůzku domluvenou dopředu. Pokud Vaše dítě bude potřebovat donést něco zapomenutého (např. svačinu či věci na tělocvik), požádejte pracovnice ekonomického úseku a ony jim to donesou. Pokud potřebujete se svým dítětem mluvit, nechte si jej zavolat, ale nevstupujte kvůli tomu za bílé dveře. Děkuji.

Zároveň povedeme žáky k tomu, a v tomto chci požádat i o Vaši podporu, aby pro vstup do školy a odchod ze školy používali výhradně boční vchod. Pouze v případech, kdy dítě přichází v čase výuky a boční vchod je uzavřen, tak v tento čas přichází žák vestibulem, zvoní na sborovnu a žádá o vstup. Pravidlo „bočního vchodu“ se nejvíce dotkne rodičů a prarodičů čekajících na děti z družiny. Není problém, abyste na „družinové“ děti čekali v teple vestibulu školy, ale počítejte s tím, že žáky povedeme k tomu, aby školu opouštěli vždy bočním vchodem. Zároveň Vás žádáme, abyste jim neodlehčovali od aktovek, protože žáci nemají povoleno otevírat bílé dveře. Oni to těch pár metrů navíc do šatny zvládnou.

Tento dopis jde všem zákonným zástupcům. Pokud vyzvedává u školy Vaše děti nějaký jiný rodinný příslušník, dejte mu prosím o nových pravidlech vědět. Zjednodušeně jde o to, aby za bílé dveře nevstupoval bez vědomí zaměstnanců školy žádný člověk a aby žáci používali k odchodu ze školy výhradně boční vchod. 

Pokud byste se potřebovali na cokoliv z výše uvedeného zeptat, nebojte se na mne obrátit. Se žáky budou nová pravidla projednávána ve třídnické hodině v pondělí, pokud se tak již nestalo tento týden (např. v družině).

Přeji hezký den.

Jiří Sehnal