Informace o uzavření školy z důvodu stávky

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy,

dovolte, abych Vás informoval, že dne 27. listopadu bude v naší škole přerušen provoz z důvodu stávky. Omlouvám se jménem školy za komplikace, které tím Vám i Vašim dětem způsobíme. Jsou to ale právě Vaše děti, pro které chceme zachovat podmínky vzdělávání, jaké jsme doposud měli. 

Navržené úspory povedou k poklesu počtu hodin věnovaných výuce, zvýšení počtu žáků ve třídách, omezení volitelných předmětů a omezení dělení tříd na skupiny. Ohroženy budou malotřídní školy, sníží se prostředky na asistenta pedagoga, pořizování učebnic a učebních pomůcek i na platy nepedagogických pracovníků.

Možná, že ve Vás můj dopis vyvolá otázky. Budete-li chtít, napište mi a já Vám na ně odpovím. 

Technické informace: Den stávky připadnul na den rodičovských schůzek. Posuneme tento den o týden a proběhnou tedy až 4. 12. Úterní rodičovské schůzky zůstanou, jak byly naplánovány (28. 11.). Přesný termín setkání s Vámi bude komunikovat Váš třídní učitel. Obědy ve školní jídelně budou automaticky odhlášeny, škola bude po celý den zcela uzavřena.

Pokud byste chtěli podpořit naše snahy alespoň symbolicky, nabízím níže odkaz na petici, kterou můžete podpořit školy, pedagogy a hlavně Vaše děti. https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi

S pozdravem Jiří Sehnal