Jeden netypický den v páté třídě

Již v dubnu 2021 odstartoval v V. A třídě projekt „Přivítej jaro a sdílej“. Žáci se museli v rámci zadané výzvy vyfotit a sdílet své fotografie v classroomu. Vyvrcholení projektu představoval výlet do Vendolí, který se uskutečnil v úterý 8. června 2021. V tento den se páťáci se svým třídním učitelem a oběma asistentkami vypravili k Thorovu kladivu, aniž by tušili, jaká překvapení na ně čekají. Pedagogičtí pracovníci se totiž jako zázrakem proměnili v historické bytosti a každého žáčka slavnostně pasovali na turistu. Odměnou za splnění fotografických výzev jim byly také turistické deníčky s mnoha dalšími drobnými dárečky od IC Svitavy. Nesmělo chybět opékání buřtů, nakupování v místním obchůdku a jako třešinka na dortu i setkání s týden starými telátky, která si děti mohly pohladit. Výlet se podařil a všichni byli náramně spokojeni. Poděkování patří hlavně paní asistentce Marušce Hochové za dobrý nápad, paní asistentce Gálikové za organizaci rytířského ceremoniálu, ale i panu Moravcovi, který celou akci zdokumentoval.  Josef Lidmila – třídní učitel