KUFR PLNÝ KNIH

Celý letošní školní rok provázel třídu 7. B projekt Kufr plný knih. Jedná se o úzkou spolupráci školy a Městské knihovny Svitavy.
A v čem celá akce spočívala? Protože se ve škole systematicky snažíme s dětmi prohlubovat čtenářskou gramotnost, byli jsme vybráni do projektu, který zafinancovala MAS. Žáci si tak každý měsíc domů odnesli 3 knihy, z nichž si 1 mohli ponechat a zbylé dvě vraceli zpět. Během každého měsíce jsme s knihami společně pracovali. A to nejen při návštěvách knihovny, kdy nám paní knihovnice Ovadová nachystala zajímavý program, ale i během distanční výuky. Doba nám totiž příliš nepřála a většina aktivit musela probíhat v online prostoru. O to víc nás potěšila závěrečná schůzka 24. 5., při níž jsme nad knihami Příběhy pro kluky, kteří se nebojí být výjimeční a Poznej báječné ženy diskutovali nad životními vzory mezi osobnostmi známými i těmi, o kterých se příliš neví. Moc děkujeme paní Zdeně Ovadové za provázení celým rokem a těšíme se na další spolupráci. Jitka Skalická