Mapujeme školu

Rozhodli jsme se účastnit dotazníkového šetření Mapa školy. Naším cílem nebude jen „data“ získat, ale hlavně je využít pro další rozvoj školy. Dotazníky budou v týdnu od 20. února poslány žákům, rodičům, pedagogům, provozním zaměstnancům i vedení školy. Žáci budou o dotaznících zevrubně informování na třídnických hodinách. Rodičům posíláme detailní informaci do Edookitu (náš správce školní matriky). Za vyplnění, které je samozřejmě dobrovolné a anonymní, Vám předem děkujeme.