Muzeum – II. třída

Děkujeme za příjemně strávené a tvořivé dopoledne v muzeu.