Myšárenský pětiboj s lesními zvířátky

Ve čtvrtek 16.2. proběhlo hravé odpoledne pro budoucí prvňáčky. Děti si mohly vyzkoušet zábavnou formou různé vědomostní, ale i pohybové aktivity, které plnily s chutí.