Pasování na čtenáře, Výlet do ZOO Olomouc, Vysvědčení první třída