Poděkování za účast v dotazníkovém šetření

Vážení rodiče, žáci i kolegové,
chtěl bych Vám poděkovat za aktivní spoluúčast v dotazníkovém šetření. Přestože teď čeká vedení školy období analýzy dat (jde o několik desítek stránek informací, tabulek a textu), již teď mohu prozradit, že Vaše odpovědi jsou pro nás obohacující. Konkrétní výstupy a hlavně inspiraci, co bychom na naší škole mohli udělat jinak, budeme diskutovat jak s kolegy z pedagogického sboru, tak i se žáky ze školního parlamentu tak, aby případné úpravy změny byly platné hned nebo nejpozději od začátku příštího školního roku. Děkuji moc, že pomáháte zlepšovat naši školu.