Proč jde naše škola do stávky?

Pokusím se jednoduše a na příkladech z naší školy vysvětlit, proč jsme přistoupili k vyhlášení stávky na 27. listopadu. Navržené úspory snižují množství hodin, které můžeme u Vašich dětí odučit. Ne že by chodili žáci kratší dobu do školy, ale sníží se množství půlených hodin nebo tandemové výuky. U inovativních škol, které hledají cesty, jak efektivně vzdělávat (ke kterým se hlásíme), dojde ke snížení počtu půlených hodin nejvýrazněji. Stávkou chceme bojovat za zachování podmínek, ve kterých můžeme podporovat nadané i ty, kteří potřebují speciální péči. Chceme zachovat malé skupiny v angličtinách, informatice. Je rozdíl mít v tělocviku patnáct chlapců, nebo 30 žáků. Je pro nás za hranou učit informatiku tak, že u jednoho z počítačů sedí dva až tři žáci. Nechceme rušit konverzaci v anglickém jazyce nebo předměty MIU. Chápeme, že je třeba hledat úspory všude, ale stávkou voláme po tom, aby se opatření nedotýkala vzdělávání Vašich dětí a my jsme měli společně prostor na všechny rozvojové programy, individuální přístupy, je-li jich třeba, diferenciaci výuky (různá obtížnost) anebo podporu všech, kteří ji potřebují.

Snížení peněz na půlené hodiny je součástí balíčku, v němž budou také sníženy finance na asistenty pedagoga a o 2 % budou sníženy platy nepedagogům. Bez těch ale naše práce také není možná nebo je přinejmenším velmi složitá.

Možná, že může přijít někomu nesmyslné zablokovat na jeden den školu, a tím i mnoho rodin v tomto státě. My si ale nevymýšlíme nějaké nové věci, nechceme lepší podmínky, dokonce ani neřešíme velikost našich učitelských platů. Nám při vší skromnosti stačí, když ty podmínky nebudou pro naše žáky horší, než jak tomu bylo v tomto školním roce. Přijde nám důležité říct, že pro nás jsou naši žáci ve škole prioritou, a proto se účastníme stávky, abychom upozornili na plánované nesystémové kroky vedoucí ke zhoršení podmínek pro vzdělávání.

Smyslem tohoto článku bylo odpovědět na některé z otázek, které by Vás mohly napadat. Pokud byste potřebovali i přesto cokoliv vysvětlit či se jen zeptat, nebojte se na mne obrátit.

Pokud byste chtěli podpořit naše snahy alespoň symbolicky, nabízím níže odkaz na petici, kterou můžete podpořit školy, pedagogy a hlavně Vaše děti.

https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi

S pozdravem Jiří Sehnal