Projekt žížaly

Před vánočními prázdninami se žáci 5. A a 5. B zúčastnili badatelsky orientované výuky na téma vliv žížal na úrodnost půdy. Žáci se seznámili s pojmy jako hypotéza a výzkumná otázka. Cílem jejich bádání bylo zjistit, zda žížala dělá půdu úrodnější. V úvodu byl žákům přečten příběh na téma život pod zemí. Seznámili se se životem žížal, zjistili, jak žížala žije a proč je důležité, že žije právě pod zemí. Součástí projektu byl také pokus, kdy žáci vytvořili za pomoci vrstvení různých druhů zeminy v zavařovacích sklenicích kompostér, do kterého poté vložili žížaly. Žáci pak po dobu cca 3 týdnů pozorovali změny ve sklenicích. Vzniklo tak velmi zajímavé a mnohdy i zábavné vyhodnocení projektu.