Informace o vyhlášení ředitelského volna

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy,

po pečlivém uvážení vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění z provozních důvodů na dny 27. – 30. června ředitelské volno. Důvodem je plánovaná výměna oken. Vzhledem k předpokladu, že okna se s velkou pravděpodobností nestihnou vyměnit pouze v čase prázdnin a práce nám „přeběhnou“ i do podzimu, se snažíme tyto komplikace maximálně zmírnit, a proto jsme vyčlenili na přípravy a zahájení prací i poslední čtyři dny měsíce června.

Organizačně to znamená, že vysvědčení bude žákům předáváno v pátek 24. června. Klasifikace bude uzavřena 17. června. Ve dnech ředitelského volna nabízíme všem žákům 1. stupně možnost být ve školní družině. Pro tyto děti bude také zajištěn oběd ve školní jídelně. Přihlášky obdržíte od paní vychovatelky.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. 

Děkujeme za pochopení 

Mgr. Jiří Sehnal, ředitel školy