SEDMÁCI NA VÝLETĚ

Ve dnech 27. 6. a 28. 6. 2023 se uskutečnil školní výlet pro žáky sedmých tříd. Výlet to byl poněkud náročnější, protože se více chodilo. V úterý ráno se všichni sešli na vlakovém nádraží a pod velením vyučujících vyrazili směr Rájec- Jestřebí. Tam byla první zastávka a žáci navštívili zámek a dověděli se mnoho zajímavého o jeho historii a památkách, které jsou v něm ukryty. Pak většina odhodlaně „šlapala“ do místa ubytování, do městyse Sloup. Ti, kteří měli štěstí a jeli s paní učitelkou Vlastou Holickou Koskovou autobusem, připravili ubytování pro ostatní. Odpoledne čekala žáky prohlídka Sloupsko – šošůvských jeskyní s poutavým výkladem. Pravda, ne všichni výkladu naslouchali tak, jak by se očekávalo, ale pro většinu měl průvodce Radek mnohé zajímavé perličky o těchto překrásných krápníkových královstvích. Pak už následovala večeře a hlavně táborák s pečenými buřtíky. Noc byla „bouřlivá“, jak se na první výlet přes noc patří. Druhý den po snídani žáci opět „šlapali“ krásnou přírodní scenérií na Macochu. Po občerstvení cesta do Vilémovic a odtud, hurá, autobusem do Blanska. Pak už jen přesun spěšným vlakem do Svitav a konec. Zůstanou jen vzpomínky a přání, aby výlet v osmičce byl neméně tak super jako ten na konci sedmé třídy.