Škola jinak 8.B

Na konci září jsme vyrazili na kurz Škola jinak. Ve dnech 26. – 29. 9. jsme byli ubytovaní ve vesnici Mladočov. Vyrazili jsme už po 9. hodině ráno. Hned jak jsme přijeli, uvítala nás paní kuchařka s výborným obědem. Po obědě jsme se rozdělili do 3 týmů, ve kterých jsme soutěžili až do konce kurzu. Počasí nám přálo a nálada učitelů i žáků byla veselá. Pan učitel Pekník nám připravil velmi zábavný program. Nakonec jsme celý kurz zakončili velkolepými divadly a následně si večer užili diskotéku. Poslední den jsme už jenom pouklízeli a plni zážitků jsme dojeli zpátky domů.

Za 8. B napsala Veronika Josková