,,Škola jinak“ Mladočov 2022, 8. A

Naše Škola jinak se konala v rekreačním zařízení Mladočov. Po příjezdu a seznámení se s pravidly jsme si prohlédli areál a proběhlo rozdělení do 3 týmů, v nichž jsme soutěžili celý pobyt. Každý tým si vymyslel svůj erb, název a pokřik. Hned první den jsme hráli hry, jako např. Dravci, Empatie a běželi orientační běh. Půlce jednoho týmu se podařilo doběhnout omylem až k vedlejší vesnici. Na konec dne si pro nás učitelé připravili noční hru, která nás moc bavila. 

Druhý den za námi přijel pán ze Střediska volného času Litomyšl, který pro nás nachystal lanové aktivity, které byly především o naší spolupráci. V tento den také proběhly hry, jako Gangy a Válka s izolepovými koulemi. Večer následoval táborák. 

Ve středu jsme absolvovali půldenní výlet okolo Štimberka. Během výletu jsme hráli Kolíčkovanou, což byla skvělá hra, ovšem pro většinu náročná na psychiku. A navíc zde ještě proběhla v lese soutěž Koala, což znamenalo udržet se co nejdéle na stromě, který jsme objali. Tento den po návratu z výletu jsme ještě stříleli z luku, a to nás opět moc bavilo. Po večeři každé družstvo sehrálo divadlo, na kterém jsme pracovali celou dobu pobytu. Na úplný závěr jsme měli diskotéku.

Všichni jsme si to moc užili a děkujeme učitelům za skvělé zážitky.

Co se naší třídě líbilo, nebo nás překvapilo:

,,Líbilo se mi divadlo a hraní fotbalu!“ Tom K.

,,Střílení z luku, protože jsem si vyzkoušela zase něco nového.“ Sabča K.

,,Noční hra, protože bylo skvělé, že jsme šli sami a mohli jsme se na to víc soustředit.“ Déňa Koš.

,,Suprové hry a vynikající obědy.“ Léňa Pitt.

,,Překvapilo mě, že přes škaredé počasí jsme si to užili.“ Náťa Kor.

,,Dokážeme jako třída vlastně fungovat velmi dobře, dokážeme spolupracovat.“ Denča Kug.

,,Překvapilo mě, že jsem to vše přežila ve zdraví.“ Sally S. S.

,,Překvapilo mě, že paní učitelka a paní asistentka hrály fotbal.“ Náťa Nax.

Za 8. A     Áňa Haladová a Verča Peňázová