Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček

Dne 22.12. 2022 proběhla školní soutěž o nejhezčí vánoční stromeček. Každá třída měla za úkol si ozdobit svůj vánoční stromeček. My, žákyně devátých tříd (Markéta Odstrčilíková, Nikola Brusenbauchová a Julie Brabcová), jsme poté chodily společně s paní učitelkou (Marcela Dvořáková) a hodnotily jsme jednotlivé stromky. Stanovily jsme si 4 kritéria hodnocení – výška, hustota větviček, originalita a celkový vzhled. Výherní třídy od nás poté za svůj výkon obdržely diplom a perníčky.

Umístění tříd dopadlo následovně:

první místo – 2. třída

druhé místo – 9. A

třetí místo – 6. B

Výhercům gratulujeme!