Třeťáci v muzeu

Třeťáci si užili muzejní program, kde objevovali díla výstavy Přehlídka 23, poznali řadu výtvarných technik, přičichli si k tvůrčímu psaní a vytvořili svá malá umělecká díl