Volby do školské rady

V měsíci březnu proběhnou volby do školské rady. Poprvé se tak stane elektronickou cestou. O přesném postupu jak volit a z koho vybírat budete informování přes systém Edookit až dojde k vlastní volbě. Přestože máme již několik zájemců z řad zákonných zástupců, tak bych rád vyzval ty zákonné zástupce, kteří by se chtěli podílet na správě školy svojí aktivní účastí na setkání školské rady, aby se nám ozvali e-mailem a my je zařadíme mezi kandidáty. Právo být volen do školské rady má každý zákonný zástupce.

Jen pro informaci. Naše školská rada má šest členů. Dva členové jsou voleni z řad pedagogů, dva členové jsou zástupci zřizovatele a dva jsou z řad zákonných zástupců. Setkání školské rady probíhají přibližně dvakrát ročně.