Vyhodnocení sběru papíru,

v měsíci listopadu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Celkem se nám podařilo nasbírat 6 tun papíru.

V tomto školním roce se soutěžilo o finanční příspěvek pro vítěznou třídu na prvním a na druhém stupni.

Vyhodnocován byl průměr na žáka, aby nebyly zvýhodněny početnější třídy.

Nejlepší třídou ve sběru na prvním stupni a zároveň na škole je třída 5. A. Páťáci z této třídy nasbírali v průměru 61,2 kg na jednoho žáka. Nejlepší třídou druhého stupně byla 7. A s průměrem 25,4kg na žáka. Děkujeme žákům – rodinám, které se aktivně zúčastnili.