Výlet na Baldu – 8.A

Ve dnech 22. a 23. 6. 2022 se žáci 8. A účastnili výletu jehož cílem byla Baldu u Poličky.

První den jeli vlakem do Borové, kde navštívili lanový park a přírodní koupaliště. Žáci byli nejvíce nadšeni z koupaliště, kde pozorovali a chytali pulce, poté se také vykoupali. Následoval společný oběd a cesta vlakem zpět do Poličky.

Chlapci si připravili na cestu z Poličky na Baldu šipkovanou. Doprovod jim dělala paní učitelka Dvořáková. Děvčata je následovala na pilně plnila úkoly.

Na Baldě panovala pohodová atmosféra. Žáci se koupali, hráli venkovní míčové hry a sbírali dřevo na oheň. Večer jsme si upekli v ohni brambory a opekli buřty.

Druhý den nás opět čekala pěší túra do Poličky, která utekla rychleji, než cesta tam.

Všichni jsme si z výletu odnesly krásné vzpomínky a budeme se těšit na výlet v příštím roce.