Vystoupení v Seniorcentru

Ve středu 8. 2. 2023 se některé žákyně ze šestých tříd vydaly za staršími spoluobčany do svitavského Seniorcentra. Nešly tam náhodou, ale měly připravený program, kterým chtěly klientům zpříjemnit odpoledne. Zarecitovaly básně známých autorů, zazpívaly písničky, usmívaly se a trošku si i poplakaly, když viděly dojetí na tvářích některých – pro ně – prababiček. Byla to moc příjemně strávená hodinka, kdy tato šikovná děvčata ukázala, co umí. A obyvatelé domova pro seniory zase jejich šikovnost ocenili upřímným potleskem. Všichni si nakonec zazpívali píseň Kdyby byl Bavorov a slíbili si, že si takovou akci zase brzy zopakují.