Zápis do 1. tříd – přijatí žáci

Vážení zákonní zástupci dětí, 

které nás navštívily 23. 4. 2024 za účelem zápisu. Níže vidíte seznam registračních čísel žáků přijatých do budoucího 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.

Budeme otevírat dvě třídy o zhruba 22 dětech.