Mapovali jsme školu

Kdo má mapu a umí se v ní zorientovat, ten snadněji dojde do cíle. Naší mapou je dotazníkové šetření, které v únoru mohli vyplnit žáci, rodiče a zaměstnanci školy.
Ptali jsme se žáků, rodičů a zaměstnanců školy na otázky ohledně klima ve škole, bezpečí nebo spokojenosti s vybavením a čistotou školy. Otázky směřovaly také k celému pedagogickému procesu a poskytly širokou zpětnou vazbu vedení školy. Jak celé šetření dopadlo? K čemu to všemu bylo? Jak s tím budeme pracovat? To jste se mohli dozvědět na Rodičovské kavárně, která proběhla v úterý 30. května. Pro všechny, kteří nemohli dorazit, ale téma je zajímá, mám dobrou zprávu. Níže naleznete odkaz na PDF dokument, kde je celá zpráva z dotazníkového šetření.
Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili, že nám pomáhají na sobě pracovat.